Hedendaagse Kunst in de Openlucht

Geschiedenis

Geschiedenis

Op 21 september 2011 is de Stichting Beelden in Leiden officieel opgericht. De stichting kent zes bestuursleden, die na een discussie op LinkedIn over de mogelijkheden van een beeldentuin of -tentoonstelling in Leiden,  besloten om in navolging van andere steden in Leiden ook een beeldenexpositie te organiseren. De bestuursleden richten zich elk vanuit hun eigen disciplines op zaken als fondsenwerving, organisatie, communicatie en relatiebeheer. Dit leidde al snel na de oprichting van de stichting tot de vorming van een comité van aanbeveling, waarin een aantal prominente Leidenaars zitting heeft genomen.

Het doel van de stichting is om jaarlijks een beeldententoonstelling te organiseren op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden, om vooral aankomende Nederlandse kunstenaars een podium te bieden. Hiertoe heeft de stichting de  professionele curator Feico Hoekstra aangetrokken. De tentoonstelling heeft voor het eerst plaatsgevonden in de maanden juni tot en met augustus 2012.  

Een vakjury onder leiding van Jop Ubbens, directeur van het internationaal vermaarde veilinghuis Christie’s, bepaalt aan de hand van diverse criteria welk beeld het meest vernieuwend is. Het best beoordeelde beeld krijgt bovendien een prijs toegekend. Het is de bedoeling dat dit beeld langere tijd in Leiden te zien zal zijn. Marianne Lammersen was bij de opening de eerste keuze van de jury en zij bleek aan het einde van de tentoonstellingsperiode ook nog eens de publiekslieveling.

In 2016 was het Margriet van Breevoort die met haar beeld de publieksprijs kreeg. Haar beeld is aangekocht door het LUMC en is inmiddels als 'meme' de wereld rond gegaan. Hierover kunt u elders op de website meer lezen.