Hedendaagse Kunst in de Openlucht

Over Anbi

Over Anbi

De Stichting Beelden in Leiden is door de Belastingdienst geregistreerd als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Wat is een culturele ANBI

Met een culturele ANBI wordt een ANBI bedoeld die actief is in de beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, popmuziek en (muziek)theater. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, poppodia, letterenfestivals, filmfestivals, architectuurcentra, presentatie-instellingen en musea.

Wat is uw financiële voordeel aan een culturele ANBI

Doet u een gift aan 1 of meer culturele ANBI's? Vanaf 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250. Doet u zowel een gewone gift als een periodieke gift aan een culturele ANBI? Ook dan is het bedrag van de verhoging maximaal € 1.250.

Gegevens:

  • Naam: Stichting Beelden in Leiden.
  • RSIN: 850942500.
  • Contact: Postbus 11186, 2301 ED Leiden (overige gegevens vindt u hier).
  • Bestuur: hier vindt u alle informatie over het bestuur van de Stichting Beelden in Leiden.
  • Alle bestuurders doen hun werk onbezoldigd.
  • De doelstelling van de Stichting Beelden in Leiden is het bevorderen van het (doen) ontwerpen, financieren, realiseren en plaatsen van beelden in de openbare ruimte in de gemeente Leiden en omliggende gemeenten. Dit doel wordt verwezenlijkt door het uitschrijven en organiseren van ontwerpwedstrijden, het organiseren van tentoonstellingen en het aantrekken van sponsors.

In onderstaande documenten vindt u meer informatie.

Financieel verslag BiL 2013

Accountantsverklaring BiL 2013

Financieel verslag 2014

Accountantsverklaring BiL 2014

Projectplan BiL 2015 - 2017

Accountantsverklaring BiL 2015

Projectplan BiL 2016 - 2018