Hedendaagse Kunst in de Openlucht

Voorgaande Edities

Raakvlakken voor het LUMC-gebouw
Raakvlakken is ook te vinden op het terrein vóór het LUMC - aan de ándere hoofdingang van Leiden Centraalstation.
Raakvlakken in het Achmeagebouw
In 2017 viert Leiden dat Theo van Doesburg op het Kort Galgewater De Stijl begon. Wat is de stand van beeldhouwkunst in Leiden, 100 jaar na De Stijl? De Leidse kunstenaars Guido Winkler en Iemke van Dijk werden door Beelden in Leiden aangesteld als curatoren. Van de kunstenaars die zij hebben leren kennen, hebben zij een selectie gemaakt. Indachtig de missie van Beelden in Leiden is voor het Achmea gebouw gekozen voor sculpturen en wandobjecten.
Hooglandse Kerkgracht
In 2017 staat de tentoonstelling in het teken van 100 jaar De Stijl. Jonge kunstenaars tonen hun kijk op 100 jaar De Stijl. Wij sluiten aan op de nationale kunstmanifestatie "Van Mondriaan tot Dutch Design".
Life Sciences
In 2016 staat de tentoonstelling op de Hooglandse Kerkgracht in het teken van Life Science. Met dit thema wordt een link gelegd met Leiden Bio Science Park.
Beelden in Leiden 2015
Het thema van Beelden in Leiden in 2015 is ‘Botanica’. De aanleiding hiervoor is gelegen in het feit dat in 2015 de befaamde Hortus Botanicus van de Rijksuniversiteit Leiden 425 jaar bestaat.
Beelden in Leiden 2014
De tentoonstelling 2014 heeft als titel "Sterk Werk". Hiermee worden jonge kunstenaars uitgedaagd om met beton als basismateriaal nieuwe werken te maken.
Beelden in Leiden 2013
De tentoonstelling 2013 heeft als thema "Talent en Traditie". Hierbij wordt nieuw werk van jonge kunstenaars samengebracht met het werk van gevestigde kunstenaars.
Beelden in Leiden 2012
Beelden in Leiden 2012 was de eerste tentoonstelling van beelden in de openbare ruimte in Leiden.